Vyplňte plochu v m2

Jedná se o plochu parcely sníženou o odpočet zastavěných ploch, ploch chodníků, teras, záhonů, ploch osázených keři a stromy, apod. U ploch parcel 800 - 1000 m2 se plocha samotného trávníku pohybuje obvykle mezi 300 - 500 m2.

Vyberte možnosti