Jsme mladá progresivní firma, jejíž zakladatelé si uvědomují stále narůstající význam umělé závlahy jakožto důsledku dynamicky se měnícího klima ve střední Evropě. Jsme svědky stále častějšího jevu, kdy dlouhá období sucha jsou střídána přívalovými dešti a vyprahlá zem není schopna přijmout a udržet potřebné množství vody.

Umělá závlaha spolu dalšími změnami v přístupu společnosti k přírodě se jeví jako jediné řešení. Je naprosto klíčové, aby řešení problému nespočívalo jen v pořízení minimalistického řešení závlahy obvyklého v dnešních podmínkách. Důraz je třeba klást na celkovou efektivnost systému v horizontu deseti, dvaceti i více let, kdy budeme zavlažovat. Proto je důležité zabývat se i predikcí vývoje u klíčových faktorů, kdy lze očekávat citelné zdražování vody či úplné zákazy použití vody, a to i z vrtů a studní, pro zavlažování a také tlak na využití srážkové vody a šedé vody. Tyto omezené zdroje vody však samy o sobě nebudou při použití konvenčních technologií závlahy postačovat a bude tedy rozhodující používat technologii, která eliminuje odpary vody a jiné neefektivnosti, dodá vodu přímo ke kořenům a dosáhne takových úspor, že nebude potřeba dalšího vodního zdroje.

Názornou ukázku dynamiky trendu, který lze do budoucna očekávat v oblasti závlah a vodohospodářství, můžeme vidět v oblasti snižování tepelných ztrát v rezidenční a komerční výstavbě směrem k nízkoenergetickému, pasivnímu či dokonce nulovému standardu v posledních letech. Zatímco dříve byl nízkoenergetický požadavek investora spíše výjimkou a pasivní či nulový takřka kuriozitou, dnes již není možné získat povolení na stavbu, která by nesplňovala alespoň nízkoenergetický standard. Jsme toho názoru, že lze již v blízké budoucnosti očekávat obdobný restriktivní přístup autorit v oblasti hospodaření s vodou, kdy využití obecní vody, nebo vody z vlastních vrtů či studní bude vysoce zpoplatněno či jinak omezováno a nezřídka dokonce i zakázáno. Toho již dnes můžeme být svědkem v některých místech naší republiky při nízkém stavu podzemních vod. V takové situaci bude každý odkázán především na sběr dešťové vody a zároveň nucen využít ji maximálně efektivně.

Nemáme v úmyslu slibovat perpetuum mobile v oblasti závlah. Našim klientům však nabízíme vysoce efektivní technologii kapkové závlahy včetně možnosti její podpovrchové instalace. Podpovrchová kapková závlaha je právem považována za nejefektivnější způsob závlahy. Byla vyvinuta v Izraeli, kde se již několik desítek let využívá jako jediná legální možnost závlahy. V posledních letech si však stále častěji nachází uplatnění i ve státech jižní Evropy či suchých oblastech USA a dle názoru odborníků představuje nevyhnutelnou budoucnost pro závlahy i v České republice, kde nahradí nehospodárné a drahé konvenční systémy pracující s rozstřikem vody pomocí postřikovačů.

Uvažujete o instalaci závlahového systému a zajímají Vás možnosti v konkrétní situaci spolu s přípravou již v průběhu stavby? Nejste spokojeni se stávajícím závlahovým systémem a plánujete jej vyměnit za nový a efektivnější, nebo potřebujete vyřešit cokoliv jiného jako např. rozšíření závlahy či její přizpůsobení nové výsadbě? Oslovte nás a společně najdeme to pravé v oblasti efektivních závlah pro Vaší plnou spokojenost.

Reference
Kontakt