Naše technologie

Jako první v České republice jsme si uvedomili, že dnes využívané nehospodárné závlahy pracující s rozstřikem vody pomocí postřikovačů jsou dlouhodobě neudržitelné. Tato technologie má celou řadu nevýhod (namátkou vysoká spotřeba vody, nízká živostnost postřikovačů, mělké kořenění a vysoká citlivost rostlin na závlahu, vznik plísní a mnoho dalších) a byla již dávno překonána systémem kapkovací závlahy. Proto jsme se rozhodli specializovat se právě na tento systém. Tento pokrokový typ závlahy je zaměřen na velmi efektivní distribuci vody přesně tam, kde je zálivka potřeba a s minimem jejích ztrát. V případě podpovrchové instalace je voda distribuována přímo do kořenového systému, čímž je dosaženo maximální efektivity závlahy a úspora vody dosahuje 70 % oproti tradičním systémům pracujícím s rozstřikem vody pomocí postřikovačů!

Naše společnost si dala za cíl rozšíření kapkové závlahy v zájmu efektivnějšího zavlažování a omezování spotřeby drahocenné vody. Za tímto účelem jsme pro podpovrchovou instalaci kapkovacích hadic vyvinuli s naším partnerem unikátní stroj kompaktní velikosti, který dovede velmi rychle a šetrně instalovat kapkovací hadice až 20 cm pod úroveň terénu.

Kapkovou závlahu je možné realizovat třemi způsoby, kdy každý z nich má svá specifika a je vhodný pro jiné podmínky. Jedná se o závlahu pomocí podpovrchových kapkovacích hadic, která je vhodná pro závlahu trávníku, ale také např. výsadeb, vinic, sadů, živých plotů apod. Vinice či sady lze rovněž zavlažovat nadpovrhovými kapkovacími hadicemi, které se zároveň hodí pro závlahu výsadeb, záhonů s květinami či zeleninou, jahodových plantáží apod. Zde je nutno zmínit ekonomickou jednosezónní alternativu pro závlahu na polích pomocí kapkovacích pásek. Poslední možností je potom tzv. mikrozávlaha pro zavlažovaní rostlin rozmístěných členitě v terénu, kdy tenké hadičky napojené na hlavní vedení přivádějí vodu ke konkrétní rostlině/rostlinám. Proto je tento typ závlahy vhodný k závlaze nerovnoměrně rozmístěných stromů, keřů či výsadeb stejně jako květináčů, truhlíků, nebo rostlin ve sklenících.