1. Informace o usporne-zavlahy.cz

1.1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů společnosti Úsporné Závlahy s.r.o., se sídlem Pod Miskou 111, 267 16 Vysoký Újezd – Kozolupy, identifikační číslo:
07523165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 302395 (dále jen „usporne-zavlahy.cz“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.usporne-zavlahy.cz (dále jen „webové stránky“), zejména zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek
objednávku (dále jen „zákazník“) a registrovaných uživatelů (dále jen “uživatel”).

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Na usporne-zavlahy.cz zpracováváme osobní údaje o zákaznících a uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky nebo registrací na webové stránce. Tyto údaje zahrnují zejména emailovou adresu, jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

2.2. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá usporne-zavlahy.cz informace o zboží, které zákazníci zakoupili a to
prostřednictvím tzv cookies. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává usporne-zavlahy.cz údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům a propagaci usporne-zavlahy.cz formou obchodních sdělení využívá především e mailovou adresu alternativně
telefonní číslo k zaslání SMS. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů usporne-zavlahy.cz v podobě omezeného přímého marketingu. Usporne-zavlahy.cz tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit a to kliknutím na
odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

4. Zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1. Zákazníci usporne-zavlahy.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního
sdělení.

4.2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány usporne-zavlahy.cz a jejími pracovníky.

5.2. Usporne-zavlahy.cz dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje,
které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které uspornezavlahy.cz využívá, patří následující společnosti: 4WORKS Solutions s.r.o. (systém), Česká pošta, s.p., Zásilkovna s.r.o. (distribuce)., Google LLC (online marketing), Facebook Inc. (online marketing), Seznam, a.s. (online marketing).

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Usporne-zavlahy.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté
usporne-zavlahy.cz požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává usporne-zavlahy.cz po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

6.4. Další zpracování osobních údajů provádí usporne-zavlahy.cz pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na usporne-zavlahy.cz vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte:

  • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
  • Právo své osobní údaje opravit či doplnit
  • Právo požadovat omezení zpracování
  • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování
  • Právo požadovat přenesení údajů
  • Právo na přítstup k osobním údajům
  • Právo být informován o porušení bezpečnosti
  • Právo na výmaz osobních údajů

7.2. Mimo výše uvedená práva máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností usporne-zavlahy.cz na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Usporne-zavlahy.cz dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji
bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na
usporne-zavlahy.cz na adrese info@usporne-zavlahy.cz

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1.7. 2020.